Kriisit ja niistä selviytyminen

Kriisityypit

Kriisit voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan:

 1. kehityskriisit ovat normaaliin elämänkulkuun kuuluvia siirtymävaiheita, kuten murrosikä tai eläkkeelle siirtyminen
 2. elämänkriisit liittyvät elämän muutostilanteisiin, kuten oma tai läheisen sairastuminen tai uudelle paikkakunnalle muuttaminen
 3. äkilliset kriisit ovat odottamattomia ja negatiivisia tapahtumia, kuten liikenneonnettomuus tai läheisen yllättävä kuolema

Äkillisen kriisin vaiheet

Äkilliseen kriisiin kuuluu useimmilla neljä peräkkäistä vaihetta:

 1. sokkivaihe:
  • tapahtunutta ei käsitetä tai se kielletään
  • sympaattinen hermosto aktivoitunut: sydän hakkaa ja kädet voivat hikoilla tai täristä
  • vaiheen merkityksenä on antaa aikaa asian hahmottamiseen
  • läsnäolo ja kriisin kokeneelle juttelu tärkeää
 2. reaktiovaihe
  • itsesyytökset ja tarve etsiä syyllisiä
  • vapina, pahoinvointi, unettomuus, ruokahaluttomuus ja muut fyysiset oireet
  • mieli alkaa käsittelemään tapahtunutta
  • kuunteleminen ja kaikkien tunteiden hyväksyminen on tärkeää
 3. työstämisvaihe
  • tarve käsitellä kokemusta omassa rauhassa
  • ärtyneisyys ja eristäytyneisyys yleistä
  • varsinainen surutyö alkaa
  • kuunteleminen tärkeää, vertaistuesta hyötyä
 4. uudelleensuuntautumisvaihe
  • ihminen suuntaa ajatuksiaan tulevaisuuteen
  • onnellisuus lisääntyy, mutta takaumat voivat aiheuttaa ahdistusta
  • tapahtuma hyväksytään osaksi menneisyyttä
  • rohkaisu ja kannustaminen tärkeää, vertaistuesta hyötyä

Kriiseistä selviytyminen

Selviytymistapoja on olemassa monenlaisia:

 • fysiologisia kuten liikunnan harrastaminen, rentoutusharjoitusten teko ja nukkuminen
 • henkisiä, kuten rukoilu ja mietiskely
 • älyllisiä, kuten tiedon kerääminen ja tapahtuneen pohtiminen
 • luovia, kuten piirtäminen ja maalaaminen
 • tunteellisia, kuten itkeminen ja nauraminen
 • sosiaalisia, kuten muilta ihmisiltä tuen hakeminen

Haluatko opiskella tehokkaammin?

kertauskirja

Liittymällä Terveystietotärppien sähköpostilistalle saat ilmaiseksi kurssi 2 kertauskirjan sekä paljon muuta materiaalia!

Testaa tietosi

Perustehtävät

 1. Miten kriisejä voidaan luokitella?
 2. Mitkä ovat äkillisen kriisin vaiheet?

1. Kehityskriisit, elämänkriisit ja äkilliset kriisit

2. Sokkivaihe, reaktiovaihe, työstämisvaihe ja uudelleensuuntautumisvaihe

Soveltava tehtävä

Vertaile kehityksellisiä ja traumaperäisiä kriisejä ja kuvaile niihin liittyviä selviytymisen keinoja. (yo syksy 2009)

 • kehityskriisit ovat normaaleja kehitykseen ja ihmisen elämänkulkuun kuuluvia valoisiakin, mutta pysähdyttäviä ennakoitavia siirtymävaiheita ja tilanteita esim. sisaruksen syntymä tai murrosikä
 • traumaperäisten kriisien aiheuttaja on äkillinen, ennakoimaton ja epätavallisen voimakas tapahtuma joka tuottaa huomattavaa kärsimystä, esim. liikenneonnettomuus tai tulipalo

Selviytymisen keinoja kehityskriiseissä:

 • tieto elämänkulun eri vaiheista ja niihin liittyvistä muutoksista sekä niihin valmistautuminen
 • asioiden työstäminen omassa mielessä, tunteiden tunnistaminen ja läpikäyminen
 • henkilökohtaiset voimavarat, itsesäätely ja harrastukset
 • läheisten tuki ja vertaistuki
 • tarvittaessa ammattilaisten antama tuki
 • kielteisiä selviytymisen keinoja voivat olla muun muassa ongelmien kieltäminen, hallitsemattomuus käyttäytymisessä, eristäytyminen ja itsesyytökset

Selviytymiskeinoja traumaperäisissä kriiseissä: 

 • Sokkivaiheessa 
  • tunteet puuttuvat ja ihmisellä on epätodellinen olo 
  • toiminta voi olla näennäisesti harkitsevaa ja tehokasta
  • sokki varmistaa toimintakyvyn säilymisen
  • selviytymistä tukee hiljainen tuki ja läheisyys 
 • Reaktiovaiheessa 
  • voimakkaat, vaihtelevat tunteet, muisti- ja keskittymisvaikeudet, levottomuus, kuuma, kylmä ja vapina
  • mieli pyrkii kokonaiskuvaan tapahtuneesta
  • selviytymistä tukee mahdollisuus puhua asiasta läheisen kanssa
 • Työstämisvaiheessa 
  • tapahtuu varsinainen surutyö
  • selviytymisen keinoja ovat lepo, osallistuminen erilaisiin vertaistukiryhmiin tai muihin yhteisöihin
  • tarvittaessa ammattiapua trauma- tai kriisiterapian muodossa
 • Uudelleen suuntautumisen vaiheessa 
  • tapahtuneen kanssa pystyy elämään, eikä se ole mielessä jatkuvasti
  • selviytymisessä auttaa vertaistuki ja läheisten kannustus ja rohkaisu
Jaa tärpit muillekkin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun