Riippuvuus

Riippuvuuden mekanismit

Riippuvuutta on kahdenlaista:

 1. toiminnallinen riippuvuus: pakonomainen ja toistuva käyttäytyminen mielihyvän aikaansaamiseksi, esim. peliriippuvuus
 2. aineriippuvuus: päihteiden pakonomainen käyttö, johon liittyy voimakas psyykkinen ja fyysinen riippuvuus
  1. fyysinen riippuvuus aiheuttaa käytön lopettamisen yhteydessä vieroitusoireita, kuten kouristuksia, vapinaa ja levottomuutta
  2. psyykkinen riippuvuus on pakottavaa tarvetta noudattaa tiettyä käyttäytymismallia
  3. sosiaalinen riippuvuus: aineen käyttö liittyy erityisesti tiettyyn sosiaaliseen tilanteeseen

Riippuvuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä:

 • neurobiologiset tekijät: aivojen mielihyvärata häiriintyy
 • geneettiset tekijät: herkkyys riippuvuuden syntyyn periytyy
 • psykologiset tekijät: ihminen oppii, mistä mielihyvä syntyy
 • ympäristötekijät: sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunta vahvistaa mielihyvän tavoittelua

Tupakka

Näkökulmia tupakoinnin haitoille:

 • globaali: tupakkaviljelmät vievät tilaa ruokakasvien viljelyltä, aiheuttaa merkittävästi kuolemia
 • yhteiskunta: lisää kustannuksia sairaanhoidon, työpoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleistyessä
 • lähiympäristö: passiivinen tupakointi
 • itselle:
  • vaikeuttaa keskittymistä
  • heikentää vastustuskykyä
  • altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja monille syöville
  • heikentää hedelmällisyyttä
  • huonontaa hengityselimistön toimintaa, altistaa hengityselimistön sairauksille
  • lihottaa
  • tupakointi raskauden aikana häiritsee sikiön kasvua

Tupakkalaki pyrkii vähentämään tupakointia mm. seuraavilla toimilla:

 • tupakkapakkauksissa on kuvavaroitukset, eikä tuotemerkkejä saa näkyä
 • tupakkatuotteita ei saa olla esillä vähittäismyyntipaikoilla
 • alle 18-vuotiaat eivät saa pitää hallussaan tupakkatuotteita
 • tupakkatuotteiden mainonta on kielletty
 • tupakointi on kielletty kaikissa julkisissa ja yleisissä tiloissa

Sähkötupakka

Sähkötupakan aiheuttamia terveyshaittoja:

 • riippuvuus
 • verenpaineen nousu
 • altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja monille syöville
 • häiritsee sekä sikiön että kasvuiässä olevan nuoren aivojen normaalia kypsymistä
 • saattaa aiheuttaa päänsärkyä, kuumetta, huimausta ja rintakipua
 • pitkäaikaisen käytön vaikutukset selviävät vasta vuosikymmenien päästä

Nuuska

Nuuskan aiheuttamia terveyshaittoja:

 • riippuvuus
 • ientulehdus
 • suusyöpä
 • verenpaineen suureneminen
 • unettomuus, päänsärky ja hikoilu

Alkoholi

Näkökulmia alkoholin haitoille:

 • globaali: kustannukset ja onnettomuudet
 • yhteiskunta: lisää kustannuksia sairaanhoidon, työpoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleistyessä, aiheuttaa liikenneonnettomuuksia
 • lähiympäristö: väkivalta, turvattomuus, vaikutus lapsiin ja perheisiin
 • itselle:
  • mielialan vaihtelu, aggressiivisuus
  • heikentää vastustuskykyä
  • altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja monille syöville
  • heikentää hedelmällisyyttä
  • altistaa rasvamaksan kehittymiselle
  • lihottaa
  • alkoholin käyttö raskauden aikana häiritsee sikiön kasvua ja altistaa keskenmenolle, epämuodostumille ja synnytyskomplikaatioille

Naisilla kohtalaisen riskin muodostaa 7 alkoholiannosta viikossa, miehillä vastaava raja on 14 annosta.

Alkoholin kulutusta voidaan vähentää poliittisilla toimilla:

 • tiedottaminen, kuten valistuskampanjat ja terveyskasvatus
 • rajoittaminen, kuten alkoholivero, myynnin säätely, ikärajat ja mainonnan säätely
 • korjaavat toimet, kuten vieroitusryhmät ja sairauksien hoito

Huumeet

Näkökulmia huumeiden haitoille:

 • globaali: väkivalta, ihmiskauppa ja köyhyyden kierre
 • yhteiskunta: turvattomuus, riippuvuuden hoidon kustannukset, syrjäytyminen, väkivalta
 • lähiympäristö: väkivalta, turvattomuus, taloudelliset ongelmat
 • itselle:
  • syrjäytyminen
  • taloudelliset ongelmat
  • terveyshaitat

Huumeet voidaan luokitella keskushermostoa kiihdyttäviin, sitä lamaannuttaviin ja hallusinogeenisiin aineisiin:

 • keskushermostoa kiihdyttävät aineet, kuten amfetamiini, ekstaasi, kokaiini ja khat piristävät:
  • vaikutusmekanismina on dopamiinin lisääminen aivoissa
  • haittoina mm. jännitys- ja pelkotilat, vajaaravitsemus, aistiharhat ja masennus
 • keskushermostoa lamaannuttavat aineet, kuten morfiini, heroiini, gamma ja lakka rauhoittavat:
  • vaikutusmekanismina on opioidireseptoreihin sitoutuminen
  • haittoina mm. yliannostuksessa hengityslama ja suonensisäisestä käytöstä johtuvat tulehdukset
 • hallusinogeenit, kuten LSD ja kannabis herkistää ja voimistaa aistikokemuksia:
  • LSD vaikuttaa serotoniini- ja dopamiinijärjestelmiin, kannabis vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmään
  • haittoina LSD:ssä depressio ja ahdistus, kannabiksessa ahdistus, passivisuus, oppimishäiriöt ja suun alueen syöpien lisääntyminen

Huumepolitiikan keinot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

 1. huumeiden hallussapidon, kaupan ja käytön rajoittaminen ja kieltäminen
 2. yleinen hyvinvoinnin edistäminen ja elinolosuhteiden parantaminen ehkäisee myös huumeiden käyttöä
 3. huumeista aiheutuvien haittojen ehkäisy, esim. puhtaiden neulojen jakaminen, huumeiden käyttäjien terveysneuvonta ja lääkkeelliset korvaushoidot

 

Haluatko opiskella tehokkaammin?

kertauskirja

Liittymällä Terveystietotärppien sähköpostilistalle saat ilmaiseksi kurssi 1 kertauskirjan sekä paljon muuta materiaalia!

Testaa tietosi

Perustehtävät

 1. Luettele riippuvuuden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.
 2. Luettele tupakan haittoja.
 3. Luettele alkoholin haittoja.

1. 

 • neurobiologiset tekijät: aivojen mielihyvärata häiriintyy
 • geneettiset tekijät: herkkyys riippuvuuden syntyyn periytyy
 • psykologiset tekijät: ihminen oppii, mistä mielihyvä syntyy
 • ympäristötekijät: sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunta vahvistaa mielihyvän tavoittelua

2.

 • globaali: tupakkaviljelmät vievät tilaa ruokakasvien viljelyltä, aiheuttaa merkittävästi kuolemia
 • yhteiskunta: lisää kustannuksia sairaanhoidon, työpoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleistyessä
 • lähiympäristö: passiivinen tupakointi
 • itselle:
  • vaikeuttaa keskittymistä
  • heikentää vastustuskykyä
  • altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja monille syöville
  • heikentää hedelmällisyyttä
  • huonontaa hengityselimistön toimintaa, altistaa hengityselimistön sairauksille
  • lihottaa
  • tupakointi raskauden aikana häiritsee sikiön kasvua

3.

 • globaali: kustannukset ja onnettomuudet
 • yhteiskunta: lisää kustannuksia sairaanhoidon, työpoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleistyessä, aiheuttaa liikenneonnettomuuksia
 • lähiympäristö: väkivalta, turvattomuus, vaikutus lapsiin ja perheisiin
 • itselle:
  • mielialan vaihtelu, aggressiivisuus
  • heikentää vastustuskykyä
  • altistaa sydän- ja verisuonisairauksille ja monille syöville
  • heikentää hedelmällisyyttä
  • altistaa rasvamaksan kehittymiselle
  • lihottaa
  • alkoholin käyttö raskauden aikana häiritsee sikiön kasvua ja altistaa keskenmenolle, epämuodostumille ja synnytyskomplikaatioille

Soveltava tehtävä

Esittele alkoholimyrkytyksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. (yo syksy 2016)

alkoholimyrkytys: voimakas humalatila, jossa alkoholi aiheuttaa oireita, esim. oksentelua, vahvaa sekavuutta, hengityksen hidastumista tai tajunnan tason laskua

Sen kehittymiseen vaikuttaa

 • juomisen tahti
 • juotu alkoholimäärä
 • juoman alkoholipitoisuus
 • toleranssi
 • nautittu ravinto
 • kehon vesipitoisuus
 • unen puute
Jaa tärpit muillekkin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun