Terveys ilmiönä

Terveys voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen lähestymistavasta:
 • terveys on sairauden poissaoloa (biolääketieteellinen)
 • terveys on hyvää oloa ja toimintakykyä (psykologinen)
 • WHO: Terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin dynaaminen tila eikä vain sairauden tai heikkouden puuttumista

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen edellytyksiä selviytyä jokapäiväisestä elämästään omassa elinympäristössään.

Terveyden osa-alueet

Terveys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

 1. fyysinen terveys: elimistön toiminta ja suorituskyky
 2. psyykkinen terveys: psyykkinen toimintakyky ja mielenterveystaidot
 3. sosiaalinen terveys: kyky solmia ja ylläpitää ihmissuhteita
 4. henkinen terveys: oman elämän kokeminen mielekkääksi

Terveyteen vaikuttavat tekijät

Terveyteen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella monelta eri tasolta:

 • Yksilö, esim. perimä, psyykkiset tekijät ja omat elintavat
 • Yhteisö, esim. oman lähipiirin (terveys)käyttäytyminen, ystäväverkostot ja kotiympäristö
 • Yhteiskunta, esim. olemassa olevat terveydenhoitopalvelut ja yhteiskunnan turvallisuus
 • Globaali, esim. muuttuvat väestörakenteet (esim. väestön ikääntyminen) ja ympäristöuhat

Tekijät voivat joko tukea tai heikentää terveyttä ja ne voivat vaikuttaa joko suorasti (esim. taudit) tai epäsuorasti (esim. roskaruoan edullisuus)

Näkökulmat terveydentilaan

Terveyttä voidaan tarkastella subjektiivisesta tai objektiivisesta näkökulmasta.

Objektiivinen terveys eli mitattu terveys on asiantuntijan arvio henkilön terveydentilasta. Sen määrittämisessä käytetään erilaisia mittareita, kuten painoindeksiä.

Subjektiivinen terveys eli koettu terveys on henkilön oma arvio omasta terveydentilastaan. Subjektiivisen terveyden arvostamisen myötä nykyään terveydenhuollossa toimii myös kokemusasiantuntijoita, jotka antavat toivoa saman kokeneille.

Terveyden edistäminen

Promootio tarkoittaa terveyden edistämistä. Promootio viittaa yhteiskunnallisiin toimiin, joilla pyritään luomaan terveyttä edistävä elinympäristö. WHO:n terveyttä edistävän ohjelman toiminta-alueet:

 1. terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen
 2. terveyttä edistävän ympäristön kehittäminen ja terveellisen ympäristön aikaansaaminen
 3. terveyspalvelujen kehittäminen
 4. yhteisöllisen toiminnan tukeminen
 5. yksilöiden terveysosaamisen kehittäminen

Preventio tarkoittaa sairauden ehkäisyä ja se voidaan luokitella tarkemmin kolmeen eri kategoriaan:

 1. Primaaripreventio on sairauksien ennaltaehkäisyä. Esimerkkejä tästä ovat rokotusohjelmat, turvavyöpakko ja terveysneuvonta
 2. Sekundaaripreventio on sairauksien tehokasta hoitoa ja varhaista diagnosointia. Tarkoituksena on estää parantumattoman muutoksen syntyminen. Esimerkkejä tästä ovat rintasyövän seulonta, työnohjaus ja sairaudenhoito
 3. Tertiaaripreventio on nykyisen tilan pahenemisen estoa. Esimerkkejä tästä ovat kuntoutus, korjausleikkaukset ja sairaudenhoito

Haluatko opiskella tehokkaammin?

kertauskirja

Liittymällä Terveystietotärppien sähköpostilistalle saat ilmaiseksi kurssi 1 kertauskirjan sekä paljon muuta materiaalia!

Testaa tietosi

Perustehtävät

 1. Miten terveys määritellään?
 2. Mihin eri osa-alueisiin terveys voidaan jakaa?
 3. Mitä promootio ja preventio tarkoittavat?
 1. Terveys voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen lähestymistavasta:
 • terveys on sairauden poissaoloa (biolääketieteellinen)
 • terveys on hyvää oloa ja toimintakykyä (psykologinen)
 • WHO: Terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin dynaaminen tila eikä vain sairauden tai heikkouden puuttumista

2. Terveys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

 1. fyysinen terveys: elimistön toiminta ja suorituskyky
 2. psyykkinen terveys: psyykkinen toimintakyky ja mielenterveystaidot
 3. sosiaalinen terveys: kyky solmia ja ylläpitää ihmissuhteita
 4. henkinen terveys: oman elämän kokeminen mielekkääksi

3. Promootio tarkoittaa terveyden edistämistä. Promootio viittaa yhteiskunnallisiin toimiin, joilla pyritään luomaan terveyttä edistävä elinympäristö. Preventio tarkoittaa sairauden ehkäisyä ja se voidaan luokitella primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon.

Soveltava tehtävä

Promootio ja preventio ovat keskeisiä terveystietoon liittyviä käsitteitä. Vertaile promootiota ja preventiota. (yo kevät 2018)

 • Lähtökohta: Promootiossa positiivinen terveyskäsitys, preventiossa perinteistä sairauskeskeistä ajattelua
 • Tavoite: Promootiossa vahvistaa terveyttä edistäviä tekijöitä, preventiossa sairauden esiintyvyyden väheneminen
 • Kohde: Promootio kohdistuu koko väestöön, preventio kohdistuu joko koko väestöön, riskiryhmiin tai jo sairastuneisiin
 • Keinot: Promootiossa mm. terveellinen yhteiskuntapolitiikka, preventiossa mm. rokotus, seulonta ja kuntoutus
 • Toimijuus: Promootio on koko yhteiskunnan tehtävä, preventio rajautuu terveydenhuollon piiriin
Jaa tärpit muillekkin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun