Väestön terveyden kehitys

Sairauksien selitysmalleja

Sairauksia on selitetty ihmiskunnan historiassa monin eri tavoin:

 • demonologisen teorian mukaan (metsästäjä-keräilijät) sairaus liittyy noituuteen tai pahoihin henkiin. Hoitona toimivat amuletit, yrtit ja shamaanin loitsut
 • teogeenisen käsityksen mukaan (varhaiset korkeakulttuurit) sairaus on jumalan rangaistus synnistä. Hoitona on rukoukset ja uhraukset
 • metafyysisen käsityksen mukaan (korkeakulttuurit, antiikki ja keskiaika) sairauksiin vaikuttaa taivaankappaleiden liikkeet (astrologia). Hoidot täytyy ajoittaa tähtien aseman mukaan
 • järkiperäisiä selityksiä on monia:
  • humoraaliopin mukaan (antiikki) sairaus johtuu elimistön nesteiden (veri, lima, keltainen ja musta sappi) epätasapainosta. Tasapainoa palautettiin suoneniskennällä ja ruokavalion muutoksilla
  • miasmateorian mukaan (1700- ja 1800-luvuilla) sairaudet ovat seurausta saastuneesta ilmasta, jota syntyy jätteistä, ulosteista ja liasta. Hoitona hygienian parantaminen
  • spesifin etiologian teoriassa (1800-luvun lopussa) jokaisella sairaudella on oma syynsä, perustui havaintoon mikrobeista. Hoitona antibiootit ja immuniteetin saavuttaminen
  • monietiologisessa teoriassa (1900-luku) sairaudet johtuvat monien eri tekijöiden, kuten perimän ja elintapojen, yhteisvaikutuksesta. Hoitona on riskitekijöihin vaikuttaminen

Tautien muutos

Ihmiskunnan tautiprofiili ja lääketiede on muuttunut ajan saatossa:

 • esihistoriallisessa ajassa tartuntatauteja oli vain vähän ja väkivaltaisen kuoleman riski oli suuri
 • maatalouden kehittyessä asutus tiheni joten tartuntataudit yleistyivät ja yksipuolinen ruokavalio altisti puutostaudeille
 • keskiajalla ihmisten liikkuminen mahdollisti rutot ja muut laajat kulkutautiepidemiat
 • valistuksen aikana sairauksien syitä alettiin ymmärtämään, mutta hoitovalikoima oli niukka. Kansanterveys kuitenkin parani elinolojen kehittymisen seurauksena
 • lääketieteen nousun (1800-1950) aikana ymmärrettiin hygienian merkitys ja kehitettiin monia rokotteita ja antibiootteja, mikä nosti elinajanodotetta
 • kehittyneen lääketieteen aika (1950-) sairauksien diagnostiikka parani tutkimuslaittteiston kehittyessä ja kirurgia monipuolistui, mikä nosti elinajanodotetta
 • 2000-luvun alussa tutkitaan geeniterapian, nanoteknologian ja täsmälääketieteen mahdollisuuksia.

Suomalaisten terveyden analyysi

Tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kansanterveyden näkökulmasta:

Vahvuudet:

 • tasa-arvoinen demokraattinen järjestelmä kohtelee kansalaisia tasapuolisesti
 • suomalainen tutkimus ja teknologia on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa
 • terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat luotettavia
 • koulutusjärjestelmä vahvistaa terveysosaamista
 • tartuntataudit on saatu hyvin hallintaan ja eliniänodote on korkea
 • liikenne- ja tapaturmakuolleisuus on vähentynyt

Heikkoudet:

 • epäterveelliset elintavat yleistyvät kaikissa ikäryhmissä
 • lihavuus yleistyy
 • mielenterveysongelmat yleistyvät
 • väestö ikääntyy ja hoitopalveluiden tarve kasvaa

Mahdollisuudet:

 • terveystutkimus mahdollistaa hyvinvointia tukevien innovaatioiden kehittämisen
 • kehittyvä terveysteknologia voi tehostaa sairauksien varhaista toteamista, hyvää hoitoa ja paranemisennustetta
 • teknologiaosaaminen luo uusia mahdollisuuksia itsehoitoon terveiden elintapojen ylläpitämiseen
 • liikunnan ja kulttuurin harrastamista voidaan tukea kaikissa eri ikäryhmissä

Uhat:

 • terveyserot jatkavat kasvuaan
 • terveyden edistämistä tukeva yhteisöllisyys voi vähentyä
 • globaalit terveysuhat,  kuten antibioottiresistentit bakteerit, voivat lisääntyä
 • elintasoerot, konfliktit ja väestönkasvu lisää globaalia muuttoliikettä, joka saattaa syventää eriarvoistumista
 • ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, saattavat uhata terveyttä

Haluatko opiskella tehokkaammin?

kertauskirja

Liittymällä Terveystietotärppien sähköpostilistalle saat ilmaiseksi kurssi 3 kertauskirjan sekä paljon muuta materiaalia!

Testaa tietosi

Perustehtävät

1. Esittele
a) humoralioppi
b) miasmateoria
c) spefisin etiologian teoria
d) monietiologinen teoria

2. Minkälaisia uhkia suomalaisten terveydentilaan tulevaisuudessa kohdistuu?

1.

a) Humoraaliopin mukaan (antiikki) sairaus johtuu elimistön nesteiden (veri, lima, keltainen ja musta sappi) epätasapainosta. Tasapainoa palautettiin suoneniskennällä ja ruokavalion muutoksilla
b) Miasmateorian mukaan (1700- ja 1800-luvuilla) sairaudet ovat seurausta saastuneesta ilmasta, jota syntyy jätteistä, ulosteista ja liasta. Hoitona hygienian parantaminen
c) Spesifin etiologian teoriassa (1800-luvun lopussa) jokaisella sairaudella on oma syynsä, perustui havaintoon mikrobeista. Hoitona antibiootit ja immuniteetin saavuttaminen
d) Monietiologisessa teoriassa (1900-luku) sairaudet johtuvat monien eri tekijöiden, kuten perimän ja elintapojen, yhteisvaikutuksesta. Hoitona on riskitekijöihin vaikuttaminen

2.

 • terveyserot jatkavat kasvuaan
 • terveyden edistämistä tukeva yhteisöllisyys voi vähentyä
 • globaalit terveysuhat,  kuten antibioottiresistentit bakteerit, voivat lisääntyä
 • elintasoerot, konfliktit ja väestönkasvu lisää globaalia muuttoliikettä, joka saattaa syventää eriarvoistumista
 • ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, saattavat uhata terveyttä

Soveltava tehtävä

Sairauksiin ja tauteihin liittyvät käsitykset ovat muuttuneet ajan saatossa. Vertaile spesifin etiologian teoriaa ja monietiologista teoriaa. (yo syksy 2019)

 • Tausta
  • spesifin etiologian teorian taustalla vaikutti bakteerien löytäminen ja havainto bakteerien kyvystä aiheuttaa tartuntatauteja
  • rokotteiden ja penisilliinin myötä tartuntataudit vähenivät, ja samaan aikaan elintaso ja hygienia paranivat ja elinajanodote kääntyi nousuun
  • näiden muutosten myötä pitkäaikaissairaudet yleistyivät, joiden kehittymistä on mahdollista selittää monietiologisella teorialla
 • Aikakausi
  • spesifin etiologian teoria esiintyi puhtaimmillaan 1800-luvun lopun lääketieteessä
  • monietiologinen teoria alkoi yleistymään 1900-luvun alkupuolelta lähtien
 • Sairauden tai taudin syy 
  • spesifin etiologian mukaan taudille tai sairaudelle on löydettävissä yksi tietty syy
  • monietiologisen teorian mukaan sairaus voi johtua useista eri syistä (mm. perimä, elintavat, elinympäristö, yksilöllinen vastustuskyky, sattuma sekä näiden yhteisvaikutukset)
 • Sairauksien ehkäisy
  • spesifissä etiologiassa olennaista on immuniteetin luominen rokottamalla tai tautigeenien löytäminen 
  • monietiologisessa teoriassa keskeistä on terveyden edistäminen ja riskitekijöihin vaikuttaminen
 • Selitysmallin pätevyys
  • spesifin etiologian teoria soveltuu edelleen akuutteihin tartuntatauteihin ja joihinkin geneettisiin sairauksiin
  • monietiologinen teoria soveltuu kansantautien selittämiseen
Jaa tärpit muillekkin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun